درباره ما

داستان پوریا کار

شرکت تامین خدمات و قطعات پوریا، با پیشینه  15 ساله فعالیت در زمینه خودرو و قطعات خودرو یکی از موفق‌ترین کسب و کارهای تامین قطعات خودرو در ایران می باشد.

امروزه...

ما با راه‌اندازی بستر آنلاین سفارش قطعات خودرو و همچنین فعالیت در زمینه فروش خودرو گستره فعالیت خود را به سرتاسر ایران گسترش داده ایم.

ویژگی های پوریا کار

ماموریت ما

شرکت تامین خدمات و قطعات پوریا، با پیشینه  15 ساله فعالیت در زمینه خودرو و قطعات خودرو یکی از موفق‌ترین کسب و کارهای تامین قطعات خودرو در ایران می باشد.

ارزش های ما

شرکت تامین خدمات و قطعات پوریا، با پیشینه  15 ساله فعالیت در زمینه خودرو و قطعات خودرو یکی از موفق‌ترین کسب و کارهای تامین قطعات خودرو در ایران می باشد.

راه حل ما

شرکت تامین خدمات و قطعات پوریا، با پیشینه  15 ساله فعالیت در زمینه خودرو و قطعات خودرو یکی از موفق‌ترین کسب و کارهای تامین قطعات خودرو در ایران می باشد.

تیم عالی ما

مهندس محمدی

مدیر کل

مهندس جلالی

مدیر فروش

دکتر بازیار

مدیر بازاریابی

مهندس مهدوی

مدیر سفارشات

نظرات مشتریان

آمار ما

+
فنجان قهوه
+
مشتری راضی
زبان
+
سال تجربه